Naša stránka ponúka rôzne formy propagácie.

Aktuálne ponúkame:

• Písanie PR článkov – Copywriting
• Publikovanie PR článkov na vybranom partnerskom webe
• Publikovanie PR článku na sociálnych sieťach
• Spätné odkazy z článku – backlink for linkbuilding
• Traffic – z natívnej reklamy
• Traffic – zo sociálnych sietí
• Textová reklama v článku – natívna reklama
• Bannerová reklama
• Video reklama – outstream
• Brand reklama – background ad
• Zapojenie SSP, RTB do nášho Header Bidding riešenia pre bannerové plochy a outstream plochy

Reklamné plochy je možné nakupovať:

• Pomocou Direct orders cez platformu Google Ad Server – DFP, Google Bid Manager
• Nákup pomocou RTB: Google Doubleclick AdExchange, Adform, IBillboard, Rubicon…
• Nákup cez Adwords, Etarget…

Objednávka: info@blofi.sk

Rýchle odkazy: