V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:

Technické záležitosti: dev@blofi.sk
Funkčné chyby: bug@blofi.sk
Copywriting: pr@blofi.sk
Social-media: socialmedia@blofi.sk
Spolupráca – Publishers: publisher@blofi.sk
Spolupráca – Advertisers: advertiser@blofi.sk
Informácie: info@blofi.sk

Prevádzkovateľ:

Názov: xxx

Sídlo: xxx

Office: Eastcubator Prešov – Coworking

IČO: xxx

DIČ: xxx

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu xxx, Vložka číslo: xxx

Tel. Kontakt: +421 000 000 000

email: info@blofi.sk

Rýchle odkazy: