Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:

Technické záležitosti: cto@blofi.sk

Funkčné chyby: bug@blofi.sk

Copywriting: pr@blofi.sk

Social-media: social-media@blofi.sk

Spolupráca - Publishers: publisher@blofi.sk

Spolupráca - Advertisers: advertiser@blofi.sk

Informácie: info@blofi.sk

 

Prevádzkovateľ:

Dominik Blizman

Pod Hrádkom 39, 080 05 Prešov

IČO:

DIČ:

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: xxxxx

Tel. Kontakt: +421 000 000 000